high-street-muokattu.jpg
Showcase / Airport

Tutkittua tietoa Helsinki-Vantaan lentoasemasta ja sen kohdeyleisöstä

GET SEEN. BE LOVED.

Tavoita, hurmaa ja tuo brändisi esiin lentoaseman uniikissa mainosympäristössä

Samalla kun perinteisten medioiden yleisöt ovat pirstaloituneet ja laskeneet viimeisen vuosikymmenen aikana, lentomatkustajien määrä on jatkuvassa kasvussa. Helsinki-Vantaa on vilkas kansainvälinen lentoasema, jonka kautta kulki vuonna 2019 noin 22 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi 5 prosenttia vuodesta 2018, ja suurin lisäys tuli kansainvälisestä liikenteestä. Parhaillaan käynnissä oleva lentoaseman historian mittavin laajennushanke varmistaa sen, että tulevaisuudessa Helsinki-Vantaa on valmis palvelemaan jopa 30 miljoonaa matkustajaa. (1 Tämä tulee varmasti vahvistamaan Helsinki-Vantaan jo nyt merkittävää asemaa solmukohtana Euroopan ja Aasian välillä: lentoasema on viidenneksi vilkkain vaihtohubi Euroopassa ja kolmasosa sen kautta kulkevista matkustajista on vaihtomatkustajia. (2

Mainosympäristönä Helsinki-Vantaan lentoasema tarjoaa oivallisen mahdollisuuden sekä kansainvälisen että kotimaisen kohdeyleisön tavoittamiseksi. Alueella liikkuvat niin lomamatkalle lähtevät perheet, ostovoimaiset vaihtomatkustajat kuin korkean profiilin yrityspäättäjätkin, jotka viihtyvät ja viettävät aikaa monipuolisten palveluiden parissa. Lentoasemalla voit tehdä vaikutuksen kohdeyleisöösi sekä pitkäaikaisella että lyhyellä näkyvyydellä.

Lentoaseman mahdollisuuksia mainostajalle on vaikea sivuuttaa. Matkustajaliikenteen kasvaessa ja digitaalisen inventaarin sekä kohdentamismahdollisuuksien kehittyessä lentoasemamainonta on todellisessa nousukiidossa. Lue lisää ja ihastu tähän ainutlaatuiseen ja korkealuokkaiseen ympäristöön!

TAVOITA OSTOVOIMAINEN YLEISÖ SUOMEN KANSAINVÄLISIMMÄSSÄ MEDIAYMPÄRISTÖSSÄ

Olemme tunnistaneet Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajaryhmät Clear Channelin oman profiilitutkimuksen sekä muiden datalähteiden kautta. Tiedämme perusdemografioiden (sukupuoli, ikä, asuinpaikka) lisäksi lentomatkustajista laajemminkin; muun muassa heidän harrastuksistaan, kiinnostuksen kohteistaan, asemastaan työelämässä sekä arvopapereiden, sijoitusten tai kiinteistöjen omistuksestaan.

Lentoasemalla vierailee päivittäin liikematkustajia, vaihtomatkustajia sekä lomamatkustajia, joten tämän ainutlaatuisen mainosympäristön etuna on se, että sieltä tavoitetaan hyvin eri tyyppisiä kohderyhmiä – vieläpä samanaikaisesti. Lentoaseman vetovoimaa lisää se, että matkustajaprofiileissa korostuvat koulutetut ja hyvätuloiset henkilöt.

Lentoaseman kohderyhmä on monipuolinen senkin puolesta, että tavoitat siellä tehokkaasti sekä kotimaisen että kansainvälisen yleisön. Helsinki-Vantaan noin 22 miljoonasta vuosittaisesta lentomatkustajasta hieman reilu puolet on ulkomaan kansalaisia, ja kansallisuuksien kirjo on hyvin moninainen. Voitaneenkin todeta, että Helsinki-Vantaan lentoasema on yksi Suomen kansainvälisimmistä medioista.

Myös monien mainostajien tavoittelemat B2B-päättäjät korostuvat Helsinki-Vantaan asiakkaissa. Liikematkustajissa korostuvat koulutetut ja hyvätuloiset henkilöt, joista kolmasosa ansaitsee vuodessa yli 50 000 euroa ja lähes puolet on korkeakoulututkinnon suorittaneita. (3

Lentoaseman muiden kohderyhmien tavoin myös vaihtomatkustajien profiili on vetovoimainen. Vaihtomatkustajat ovat korostuneesti hyvätuloisia ja korkeasti koulutettuja, ja heistä puolet toimii yrityspäättäjinä. Helsinki-Vantaalla on merkittävä asema Euroopan ja Aasian välisissä lennoissa, joten vaihtomatkustajien suurin ryhmä koostuu aasialaisista matkustajista (39 %). Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat Pohjoismaiden kansalaiset sekä muualta Euroopasta saapuvat matkustajat. Vaihtomatkustajat ovat muiden Helsinki-Vantaan kohderyhmien tapaan valmiita käyttämään rahaa ostoksiin, ja 20 % heistä onkin ostanut luksusbrändien tuotteita yli tuhannella eurolla viimeisen vuoden aikana. (3

Lentoaseman asiakkaiden ostovoima on siis erinomainen. Tavoitat siellä varakkaat liikematkustajat, mutta myös vaihto- ja lomamatkustajilla on korkeampi intressi käyttää enemmän rahaa normaaliin arkipäivään verrattuna. Lomaa varten on usein säästetty, ja lomamatkan fiilikseen kuuluu kasvanut rahankäyttö esimerkiksi ostosten, matkamuistojen sekä kahvila- ja ravintolapalveluiden muodossa.

HERÄTÄ HUOMIO JA TEE VAIKUTUS AINUTLAATUISESSA MEDIAYMPÄRISTÖSSÄ

Lentoasema on täysin omanlaisensa mainosympäristö, sillä siellä ihmisten vaihtuvuus on suurta – tavoitat siis päivittäin lähes kokonaan uuden yleisön. Kampanja-ajan pidentäminen tuo suhteessa laajemman yleisön kampanjalle kuin muissa mediaympäristöissä ja pidempi näkyvyys takaa kampanjalle korkean toistotason. Lisäksi lähes koko lentoasema on suljettua aluetta, jonne päästään vain lentolipulla turvatarkastuksen läpi eikä alueelta voi poistua ennen koneeseen nousua. Tämä rajaa lentoasemalla tavoitettavia kohderyhmiä ja auttaa meitä tunnistamaan ne paremmin. Tiedämme siis hyvinkin yksityiskohtaisesti millaisia ihmisiä Helsinki-Vantaalla kulloinkin liikkuu.

Lentoasema on poikkeava ympäristö siinäkin mielessä, että siellä odotteluaika on rentoa ja miellyttävää. Lentoasema ei ole ohikulkupaikka vaan viihtyisä tila, jossa aikaa kulutetaan ostoksia tekemällä ja lukuisten kahvila- ja ravintolapalveluiden parissa. Valtaosa sekä vapaa-ajan matkustajista (88 %) että liikematkustajista (69 %) käy lentoaseman myymälöissä ennen koneeseen nousemista. Myös ruokailu ja virkistäytyminen kiinnostaa, sillä 76 % lentomatkustajista kertoo käyttävänsä lentoaseman kahvila- tai ravintolapalveluita. (4

Tyypillinen lentomatkustaja viettää Helsinki-Vantaalla noin kaksi tuntia ennen lennon lähtöä (2, mikä avaa mainostajille useita tilaisuuksia aktivoida ja sitouttaa yleisöään. Mainostajan viesti voi sisältää esimerkiksi sosiaalisen median aktivointeja tai reaaliaikaisia voimassaolevia tarjouksia. Kompaktin kokoisella kentällä liikutaan helposti saman reitin poikki useamman kerran, joten sama mainos saa vaikuttavan määrän toistoja. Lisäksi teknologian kehittymisen ja entistä paremman datan hyödyntämisen myötä mainostajilla on jo lähitulevaisuudessa mahdollista kohdentaa viestinsä halutulle kohderyhmälle entistä tarkemmin.

Odotteluaika on muutenkin mitä erinomaisin hetki inspiroida kuluttajia, sillä lentoasemalla liikutaan jo luonnostaankin positiivisen odottavissa tunnelmissa – ollaanhan sitä lähdössä matkalle. Tutkimuksen mukaan vapaa-ajan matkustajista 85 % on hyvällä fiiliksellä lentoasemalla ja liikematkustajistakin 63 % (4, mikä tarkoittaa, että he ovat myös valmiina käyttämään tavanomaista enemmän rahaa ostoksiin.

Lentoasemalla mainostaja on läsnä silloin, kun yleisö on erityisen vastaanottavainen mainonnalle. Tämä lisää entisestään mainonnan vaikuttavuutta, sillä mainosviestit huomataan ja omaksutaan tehokkaasti: puolet matkustajista muistaa spontaanisti nähneensä mainontaa lentoasemalla. (4 Jos tarkastellaan säännöllisiä lentomatkustajia, niin heidän joukossaan mainonnan huomaaminen on vieläkin korkeammalla tasolla: 80 % muistaa nähneensä mainontaa lentoasemalla ja 66 % kertoo perehtyneensä tarkemmin mainossisältöön. (5

Tutkimus Lentoasema

RAKENNA BRÄNDIÄSI EKSKLUSIIVISESSA MEDIAYMPÄRISTÖSSÄ

Mainonnan vaikuttavuuden asiantuntijat Les Binet & Field ovat tutkineet mainoskampanjoiden vaikutuksia yrityksen liiketoimintaa ja brändiarvoa mittaaviin metriikoihin. Heidän löydöstensä mukaan markkinoinnin tehokkuus optimoidaan keskimäärin silloin, kun noin 60 % budjetista sijoitetaan brändinrakennukseen tähtääviin toimenpiteisiin ja 40 % panostetaan taktisempaan mainontaan. (7 Pitää toki muistaa, että ihanteellisen tasapainon löytäminen on mainostaja- ja kampanjakohtaistakin.

Sen lisäksi, että ostovoimainen kuluttaja voidaan houkutella tekemään ostopäätös juuri kyseisellä hetkellä, lentoaseman eksklusiivinen ympäristö tarjoaa parhaat mahdollisuudet brändin rakentamiseen.

Ensinnäkin lentoasemalla mainostajan on mahdollista puhutella täysin uniikkia yleisöä. Lentomatkustajissa korostuvat mielenkiintoiset kohderyhmät, ja tavoitat mainosviesteilläsi niin hyvätuloiset perheet kuin B2B-päättäjätkin. Lentoasema on myös miellyttävä ja turvallinen mainosympäristö. Mainostaja voi siis luottaa siihen, että hänen kampanjansa on takuuvarmasti nähtävissä juuri siellä missä sen on sovittukin näkyvän tavoittaen halutun kohdeyleisön.

Tärkeä osa lentoasemaympäristön tehokkuutta brändillisessä tekemisessä on luonnollisesti myös sen kattava mainosverkosto kiinnostavine mainosratkaisuineen. Lentoasemalla on yli 500 mainospintaa, jotka muodostavat sekä staattisia että digitaalisia verkostoja koko lentävän yleisön tavoittamiseksi. Laajan näkyvyyden lisäksi tällä taataan myös korkea toistotaso mainosviestisi läpimenon varmistamiseksi.

Helsinki-Vantaan lentoasema tarjoaa mainostajille hienot puitteet myös muita markkinointitoimenpiteitä tukevien promootioiden rakentamiseen. Hyödyntämällä lentoaseman ainutlaatuista ilmapiiriä tavoitat kohderyhmäsi mieleenpainuvalla tavalla ja saat mahdollisuuden ottaa promootiosta kaiken irti.

Käy katsomassa video ja lukemassa Visit Yyterin kampanjasta, jossa hyödynnettiin lentoaseman digitaalisen verkoston lisäksi kekseliäällä tavalla myös äänimarkkinointia tarinankerron tukena.

TEE BRÄNDISTÄSI KUULUISA JA IKONINEN

Lentoasema on tutkitustikin tehokas ympäristö ”Brand Famen” kasvattamiseksi. Tutkimusyritys Coq Research (2016) on määritellyt maineikkaan brändin voimakkaaksi, korkealuokkaiseksi ja ikoniseksi. Heidän mukaansa brändi on erittäin näkyvä ja ihmiset puhuvat siitä ja kokevat sen luovaksi. Luonnehdintaa haluttiin syventää selvittämällä millä keinoin ja minkä medioiden avulla brändin kuuluisuutta saadaan parhaiten välitettyä. Lopputuloksena havaittiin, että kuluttajat suosivat brändejä, joiden he näkevät mainostavan suurimmilla digitaalisilla ulkomainospinnoilla. Näihin brändeihin yhdistettiin muita vertailumedioita enemmän kuuluisuuteen liittyviä attribuutteja, sillä niiden arvioitiin olevan luovempia, puhuttelevampia, näkyvämpiä, korkealuokkaisempia, voimakkaampia ja ikonisempia. Kuluttajat perustelivat digitaalisten premium-ulkomainospintojen sopivuutta maineen rakentamiseen muun muassa siten, että niillä mainostavat brändit näyttävät hyvältä, tekevät suuremman vaikutuksen ja kiinnittävät tehokkaammin huomion. (6

Lentoasema tarjoaakin mitä otollisimman mainosympäristön vaikuttavan brändielämyksen rakentamiseksi. Kasvava, erinomaisen viihtyisä lentoasema houkuttelee kävijöitä viettämään aikaa ja varmistaa sen, että mainoksesi nähdään positiivisessa mielentilassa, miellyttävässä ympäristössä. Alueen modernit ja näyttävät digipinnat tarjoavat promootioiden ohella mainostajille hienoja markkinointimahdollisuuksia. 70 % matkustajista pitääkin lentoasemaa erinomaisena mainosympäristönä ja 38 % liikematkustajista kertoo lentoasemalla nähdyn mainonnan luovan positiivisen mielikuvan mainostavasta brändistä. (4

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ JA TEHDÄÄN YHDESSÄ VAIKUTUS!

Clear Channel on maailman johtava lentoasemamainonnan tarjoaja, joten yhtiön globaalia osaamista pystytään hyödyntämään arvokkaan mainosympäristön luomisessa. Me tunnemme lentoaseman ainutlaatuisen yleisön ja toimintaympäristön, joten pystymme auttamaan sinua luomaan vaikuttavan ja tehokkaan mediaratkaisun – oli kyse sitten pitkäaikaisesta brändillisestä tekemisestä tai taktisemmasta kampanjasta.

Älä siis epäröi ottaa meihin yhteyttä, kerromme mieluusti lisää lentoaseman upeista markkinointimahdollisuuksista!

LÄHTEET:

1: Finavia 2020 (www.finavia.fi)

2: Finavia Airport Passenger Study. Red Note. H1 2018.

3: Clear Channel: Lentomatkustajien profiilitutkimus. Taloustutkimus & Group M. 2018.

4: Helsinki Airport Media. Toinen PHD. 2014.

5: Nielsen Airport Insights Study. 2017.

6: Clear Channel UK. Fame Research. 2016.

7: Les Binet & Peter Field. Media in focus. Marketing effectiveness in the digital era. 2017.

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia sales@clearchannel.fi