the-grand-central.jpg
Specifications

Helsingin päärautatieasema

Toiminta aseman yleisissä tiloissa ja ulkoalueilla

 • Tapahtumiin, tuotepromootioihin tai tavaroiden varastointiin vaaditaan aina kiinteistön omistajan lupa (jäljempänä lupa). Lupa haetaan Clear Channelin yhteyshenkilön kautta
 • Turvallisuus tulee ottaa huomioon ensisijaisesti. Tapahtuman tai näyttelyn rakenteet eivät saa aiheuttaa turvallisuusriskiä (esim. rakenteisiin kompastumisen riski, rakenteiden kaatumisriski tms.).
 • Mainosten tai kylttien sijoittaminen yhteisiin tiloihin tai mainoslehtisten, ilmoitusten tai vastaavien jakaminen edellyttää aina luvan. Asemalla on lukuisia mainospaikkoja, joista tulee pyytää Clear Channeliltä tarjousta.
 • Asemalla järjestettävät tapahtumat eivät saa aiheuttaa häiriötä aseman muille toimijoille ja asiakkaille.
 • Kaikki esille laitettava materiaali (esim. valokuvanäyttelyn kuvat) hyväksytetään etukäteen. Asema ei ole ensisijaisesti näyttelytila, joten esille laitettavan materiaalin tulee olla hyvän maun mukaista. Tapahtuma tai materiaali ei saa ottaa kantaa politiikkaan ja uskontoon, eikä saa olla poliittinen, uskonnollinen tai rasistinen. Näytteille laitettava materiaali ei saa sisältää graffiteja. Pääsääntöisesti esitteiden, flyereiden ja ilmapallojen jakaminen ei ole sallittua.
 • Tapahtuma tai näyttelymateriaali ei saa käsitellä esimerkiksi junaonnettomuuksia eikä päihteiden käyttöä tai moottoriurheilulajeja
 • Tapahtumassa tai tuote-promootiossa soitettava musiikki edellyttää luvan saamista eikä musiikki saa kuulua häiritsevänä kiinteistön tiloissa tai laiturialueella (junakuulutusten takia).
 • Asemahalliin ei pääsääntöisesti anneta lupaa musisoinnille, muut tilat katsotaan tapauskohtaisesti.
 • Tupakointi on kielletty aseman sisätiloissa ja ulko-ovien edustoilla sekä VR:n ja Liikenneviraston hallinnoimissa ulkotiloissa (laituri- ja lasikatealue).
 • Elävien kynttilöiden poltto kielletty (sähkökynttilät sallitaan)
 • Helium- tai muiden kaasuilmapallojen käyttö kielletty
 • Sisätiloissa ei saa liikkua polkupyörällä, potkulaudalla, rullalaudalla tai -luistimilla.
 • Opas- ja avustuskoirat sekä muut eläimet tulee olla aina kiinnikytkettynä.

Pysäköinti ja tavarankuljetus ajoneuvoilla

Laiturialueelle ei saa tulla lainkaan ajoneuvoilla ilman Liikenneviraston lupaa.

Pysäköinti ja ajoneuvolla ajo laiturialueella on siis ehdottomasti kielletty.

Tavara-auton purku/lastaus: sijainnissa Asema-aukio 1. Ajo Sokoksen puolelta taxiaseman läpi, jonkin matkaa jalkakäytävällä ravintola Oosterin lähelle.

Tuossa kartassa on merkattu AUTONKUVALLA paikka mihin sen voi jättää purun/lastauksen ajaksi.

Aseman edustalla on muutama maksullinen pysäköintipaikka (1 h). Elielinaukion pysäköintihalli Euro- Park on avoinna klo 6 – 24. Ulosajo 24h.

Raskaamman tavaran kuljetuksista tulee sopia noin 1 viikko etukäteen isännöitsijän kanssa (arkisin klo 7 – 15).

Siivous, jätehuolto ja turvallisuuspalvelut

Helsingin asemalla toimivat yritykset ja tapahtumien järjestäjät vastaavat itse hallitsemiensa tilojen siivouksesta ja puhtaanapidosta. Yhteisten tilojen osalta siivouksesta ja puhtaanapidosta vastaa RTK-palvelut, Kiinteistö-Helpdeskiin tehdään niistä palvelupyynnöt.

Mikäli tilaisuudesta kertyy jätettä, on tilaisuuden järjestäjä velvollinen järjestämään lisää roska-astioita tai siivousta sekä myynti- tai tapahtuma-alueelle että toimialueen lähietäisyydelle. Kiinteistöllä ei ole osoittaa paikkaa tilaisuudesta aiheutuville jätteille, vaan ne on välittömästi kuljetettava pois järjestäjän toimesta. Jokaisen yrityksen tulee huolehtia osaltaan kiinteistön lastaus- ja huoltotilojen/ käytävien siisteydestä ja järjestyksestä.

Turvallisuuspalvelut

Helsingin asemalla toimivat yritykset vastaavat itse hallitsemiensa tilojen/ toimintojen/ tapahtumien turvallisuudesta ja valvonnasta. Isompien tai riskialttiiden tapahtumien turvallisuussuunnittelu tulee toteuttaa yhdessä VR:n turvallisuuspäällikön kanssa.

VR vastaa turvallisuudesta ja valvonnasta aseman yhteisten tilojen, käytävien ja huoltotilojen osalta. Kiinteistön yleisten tilojen turvallisuusjärjestelmiin kuuluvat automaattiset paloilmoitin-, sammutus- ja savunpoistojärjestelmät sekä kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmät (tallentava). Aseman järjestyksenvalvonnasta huolehtii Avarn Security.

Postihallissa (promopaikka 2) ja päätylaiturilla (promopaikka 1) on ns. linjailmaisimet, jotka aiheuttavat palohälytyksen mikäli linjalle tulee esteitä (esim. nosturi, tikkaat, ilmapallo jne.). Postihallissa yli 4 m korkeat rakenteet ja päätylaiturilla yli 8 m korkeat rakenteet ovat kiellettyjä. (Keskushallissa sallittu korkeus vain 3m). Mahdollisesti tarvittavat paloilmaisimien irtikytkennät pitää sopia isännöitsijän kanssa (irtikytkennät laskutetaan tapahtumajärjestäjältä).

Lisähankinnat ja tiloissa tehtävät muutostyöt

Tapahtumanjärjestäjä vastaa itse tarvittavien lisäresurssien hankinnasta ja asennuksesta (esim. tikkaat, pöydät, sähköjohdot, henkilönostimet, työkalut, ylimääräinen järjestyksenvalvonta yms.).

Tapahtumien järjestäjä ei saa teettää VR:n tiloissa kiinteiden rakenteiden tai teknisten järjestelmien asennuksia ilman kiinteistön isännöitsijän lupaa.

Sähkönjakelu

Myyntitilaisuuden tai tapahtumanjärjestäjän omat sähkölaitteet (lamput yms.) tulee olla CE-hyväksyttyjä ja ne tulee kytkeä irti tilaisuuden päätyttyä. Promootiopaikkojen yhteydestä tai niiden välittömästä läheisyydestä löytyy sähköliitännät normaalille valovirralle. Mahdollisuus voimavirran käyttöön on aina tarkistettava isännöitsijältä tapauskohtaisesti. Tapahtumajärjestäjät ovat itse vastuussa sähkövetojen kytkemisestä ja tarvittavista johdoista. Johdot ja asennukset eivät saa aiheuttaa kompastumis- yms. –vaaraa tilojen käyttäjille. Johdotukset tulee siis hoitaa yläkautta, mitään kaapelisiltoja tai maahanjätettäviä kaapeleita ei saa käyttää kulkureiteillä.

Sähköteknisissä asioissa tulee olla hyvissä ajoin (5 arkipäivää ennen) yhteydessä VR:n aseman isännöitsijään (Hannu Isoniemi), arkisin klo 7 – 15. Sähkövikailmoitukset aina helpdeskin kautta.

 Vakuutukset

Tapahtuman järjestäjä vastaa itse omaan tapahtumaansa liittyvistä riskeistä sekä oman henkilöstönsä ja oman irtaimistonsa vakuuttamisesta.

Vahingosta, jonka tapahtuma järjestäjän palveluksessa oleva henkilö työssään tai laiminlyödessään tehtävänsä mahdollisesti aiheuttaa, vastaa järjestävä yritys tästä täysimääräisesti, myös kolmannelle osapuolelle aiheutuneen haitan.

Yleiset WC- ja säilytystilat

Maksulliset yleiset WC:t sijaitsevat aseman kioskihallissa ja matkatavarasäilytyksen yhteydessä kellarikerroksessa. Kasseja, laukkuja ja yms. varten on maksullisia säilytyslokeroita kellarikerroksessa.

Löytötavarat

Asemalle unohtuneita tavaroita voi tiedustella Suomen Löytötavarapalvelusta p. 0600 41 006.Suomen Löytötavarapalvelu, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki www.loytotavara.net

Toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Onnettomuus/vaarat: Soita hätänumeroon 112 sekä VR:n turvakeskukseen 0800 132 323

Vikailmoitus, sähkö-, lämpökatkos, vesikatko/vuoto: p. 020 515 9520 (KIINTEISTÖ HELPDESK)

Yhteystiedot

Sari Korhonen
Koordinointi, tapahtumien vuokraus, Clear Channel Suomi
p. 0207 312 058 (vaihde 0207 312 000)
sari.korhonen@clearchannel.fi

Hannu Isoniemi
Aseman isännöitsijä, Caverion Oy
p. 050 329 3911
hannu.isoniemi@caverion.com

Ville Rantala
Ylläpitopäällikkö, VR-Yhtymä Oy
p. 040 862 1910
ville.rantala@vr.fi

Eija Lehto
Liiketilapäällikkö, VR-Yhtymä Oy
p. 040 862 0830
eija.lehto@vr.fi

Turvallisuuspalvelut

Avarn Security, Järjestyksenvalvonta ja vartiointi
VR Turvakeskus
p. 0800 132 323,
vahtimestarit.HKIasema@vr.fi

Pekka Ahola, Turvallisuuspäällikkö, VR-Yhtymä Oy
p. 040 862 1776
pekka.s.ahola@vr.fi

Kiinteistönhoito

Aseman isännöitsijä (Hannu Isoniemi).
Kiinteistönhoito palvelee arkisin klo 7 – 16,  muulloin erillisveloitettavana päivystyskäyntinä

VR Kiinteistö-helpdesk, vikailmoitukset
p. 020 515 9520
palvelukeskus@iss.fi (24 h)

Talotekniset vikailmoitukset tehdään ensisijaisesti Kiinteistö-helpdeskiin ja turvallisuuteen liittyvät vaara- ja onnettomuustilanteet ilmoitetaan turvakeskukseen. Turvakeskus on miehitetty 24 tuntia vuorokaudessa. Turvakeskus voi antaa turvallisuuteen liittyviä kuulutuksia, jotka kuuluvat aseman yleisissä tiloissa.

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia sales@clearchannel.fi