huawei-sw-dixi.jpg
Specifications

Kauppakeskus Dixi

Kauppakeskus Dixi sijaiseet Tikkurilan aseman yhteydessä. Asema on Suomen 3.vilkkain ja se on merkittävä liityntä- asema Uudellamaalla. Dixi on moderni kauppakeskus joka tarjoaa helppoa ja nopeaa arjen asiointia sekä monipuolisen ravintolamaailman matkustajille, alueella asuville, työskenteleville ja opiskeleville. Dixin ensimmäinen vaihe avattiin tammikuussa 2015 ja toinen vaihe avautui keväällä 2017 vahvistaen erityisesti kauppakeskuksen ravintoloita ja palveluita.

Ennen promootiota

• Käyttöoikeuden saaja voi käydä katsomassa promootioalueen itsenäisesti ennen tapahtumapäivää promootion onnistumisen varmistamiseksi.

• Jos Käyttöoikeuden saaja erikoissyistä tarvitsee Dixin puolesta esimerkiksi huoltomiestä tai sähköä, tulee tilaus tehdä seitsemän (7) vuorokautta ennen promootiota. Käyttöoikeuden saajalta laskutettava tuntiveloitus huoltomiehen käytöstä on 50 € + alv.

• Käyttöoikeuden saajan tulee huomioida, että Dixissä ei ole taukotiloja promootiohenkilökunnalle, eikä varastoa promootiotavaroiden säilytystä varten.

• Käyttöoikeuden saajan tulee huomioida, että vastuu tapaturman sattuessa on aina promootioalueen Käyttöoikeuden saajalla. Käyttöoikeuden saajalla tulee olla toimintansa edellyttämät vakuutukset.

Dixiin saapuminen ja tavaroiden lastaus

• Käyttöoikeuden saaja voi aloittaa promootioalueen rakentamisen arki- sekä lauantaiaamuisin klo 7.00. Sunnuntaisin rakentamisen voi aloittaa klo 11.30.

• Promootioalueen rakentaminen tai purkaminen ei saa haitata Dixin asiakkaita.

• Käyttöoikeuden saaja voi tuoda promootioon tarvittavat tavarat Dixiin henkilö-, paketti- tai kuorma-autolla. Lastauspaikat ja tarkemmat ohjeet on merkitty tämän liitteen kohtaan 6.

• Promootiossa käytettävät tavarat tulee lastata huoltopihan kautta.

• Ajo huoltopihalle tapahtuu pysäköintilaitokseen johtavan ajorampin kautta. Sisäänajo tapahtuu Ratatien ja Lummetien risteyksestä. Ajoliuskalla näkyy vasemmalla opaste ”tavaran vastaanotto”.

• Saapuessaan huoltopihalle Käyttöoikeuden saajan tulee soittaa Dixin järjestyksenvalvontaan, jolloin henkilökunta tulee päästämään Käyttöoikeuden saajan huoltokäytävältä Dixin puolelle. Ovet ovat normaalisti lukossa.

• Dixin järjestyksenvalvonnan puhelinnumero on 040 647 1633

• Huomioithan, että huoltopihalla ei ole luvallista pysäköidä autoa promootion aikana! Huoltopihalla sakotetaan luvattomia autoja.

• Autot tulee pysäköidä Dixin pysäköintitaloon. Pysäköinti on maksullinen ja siitä vastaa QPark. (Puh: 020 781 2400, arkisin klo 8-16).

Promootio

• Dixin promootioalue sijaitsee 3. kerroksessa tämän liitteen kohdan 5 osoittamassa paikassa. Promootiossa hyödynnettävät rakennelmat tulee rakentaa kohdassa 5 merkityn alueen 1 sisälle ja promootiotoiminta tulee pitää alueen 2 sisällä. Mitään kalusteita, rakennelmia, lattiateippauksia tai muuta vastaavaa ei tule asentaa alueen 1 ulkopuolelle.

• Promootioalue ja sen ympäristö on pidettävä siistinä käyttöoikeusaikana.

• Promootioalueella on käytettävissä normaali sähkö. Sähkön tarve tulee ilmoittaa promootioalueen käyttöoikeussopimuksen tekemisen yhteydessä.

• Promootioalueella ei ole internet-yhteyttä, joten suosittelemme tarvittaessa oman mokkulan käyttöä.

• Dixin puolesta ei ole saatavissa pöytiä, tuoleja eikä äänentoistoa.

• Äänentoisto ei ole sallittu promootioalueella. Käyttöoikeuden saaja ei saa muutoinkaan tuottaa sellaista melua tai häiriötä, joka voi aiheuttaa haittaa Dixissä toimiville kauppiaille tai asiakkaille.

• Avotulen teko Dixissä on paloturvallisuussyistä ehdottomasti kielletty.

• Jos promootiotapahtumassa jaetaan tavaraa, näytteitä tai muuta vastaavaa, Käyttöoikeuden saajan on tuotava omat roskakorit ja huolehdittava roskien poisviemisestä. Käyttöoikeuden saajan tulee huolehtia myös muusta tarvittavasta siivouksesta promootiotapahtuman aikana.

• Heliumtäytteiset ilmapallot on turvallisuussyistä kielletty. Tavalliset kepilliset ilmapallot on sallittu.

• Flyereiden jako promootion yhteydessä promootioalueella on sallittu. Mikäli flyereista tulee lisäsiivouskuluja kauppakeskustoimistolle, Käyttöoikeuden saajalta laskutettava tuntiveloitus siivouksesta on 100 € + alv.

• Promootioalueen lattiaan ei saa laittaa teippiä tai muuta vastaava, josta voi jäädä jälkiä lattiaan. Käyttöoikeuden antajalla on oikeus laskuttaa esimerkiksi liiman siivouksesta tai muista Käyttöoikeuden saajan aiheuttamista jäljistä aiheutuneet kulut Käyttöoikeuden saajalta.

• Kahvin jakaminen ja myyminen promootiotapahtuman yhteydessä on kielletty.

• Jos Käyttöoikeuden saaja ei promootiotapahtumaan liittyen noudata käyttöoikeussopimuksen ja tämän liitteen ehtoja tai promootiotoiminta on muutoin ristiriidassa Dixin liikkeiden toiminnan kanssa, Käyttöoikeuden antajalla on oikeus keskeyttää kyseinen promootiotapahtuma.

• Jos Käyttöoikeuden saaja rikkoo käyttöoikeussopimuksen tai tämän liitteen ehtoja, Käyttöoikeuden antajalla on myös oikeus purkaa käyttöoikeussopimus päättymään välittömästi. Käyttöoikeuden antajan käyttäessä purkuoikeuttaan osapuolet noudattavat samoja ehtoja, joita noudatettaisiin silloin, kun käyttöoikeussopimus päättyy käyttöoikeuden päättymisen takia.

• Käyttöoikeuden antaja pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin koskien promootioaluetta ja sen ympäristöä. Dixissä järjestetään paljon eri tapahtumia samaan aikaan ja Käyttöoikeuden antaja varaa oikeuden siirtää promootioaluetta tapahtumien takia. Tällöin Käyttöoikeuden saajalle pyritään järjestämään alkuperäistä promootioaluetta vastaava paikka.

Promootion jälkeen

• Käyttöoikeuden saaja on velvollinen purkamaan promootioalueelle pystytetyt rakennelmat promootion jälkeen. Käyttöoikeuden saajan velvollisuutena on viedä promootion yhteydessä käytetyt rakennelmat ja irtaimisto pois promootioalueelta.

• Promootioalueen tulee olla promootion jälkeen vastaavassa kunnossa kuin ennen promootiota.

• Jos Käyttöoikeuden saaja ei vie promootion yhteydessä käytettyjä rakennelmia ja irtaimistoa pois käyttöoikeusajan päätyttyä, Käyttöoikeuden antajalla on oikeus toimia parhaaksi katsomallaan tavalla (esimerkiksi myydä irtaimisto omaan lukuunsa) ja periä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset Käyttöoikeuden saajalta.

• Käyttöoikeuden saaja on vastuussa kaikesta roskasta ja muusta sotkusta, mitä promootiotapahtumasta aiheutuu, sekä promootioalueen siivouksesta. Dixin huoltopihalla lastauslaiturin vieressä sijaitsee roskalavoja, joihin promootiotapahtumasta aiheutuneet roskat tulee viedä. Roskat tulee lajitella niihin kuuluviin jäteastioihin. Huoltopihalle pääsee soittamalla järjestyksenvalvojille, jotka tulevat avaamaan ovet.

• Käyttöoikeuden antaja on oikeutettu laskuttamaan Käyttöoikeuden saajalta mahdollisesta tarvittavasta lisäsiivouksesta 100 € + alv / h.

• Käyttöoikeuden saaja on vastuussa promootioalueelle aiheuttamistaan vahingoista (kuten naarmut, pysyvät tahrat/muut jäljet). Käyttöoikeuden saajan tulee korjata aiheutunut vahinko kohtuullisessa ajassa. Jos Käyttöoikeuden saaja ei täytä velvollisuuttaan korjata aiheutunut vahinko kohtuullisessa ajassa, Käyttöoikeuden antajalla on oikeus korjata vahinko ja periä korjaamisesta aiheutuneet kustannukset Käyttöoikeuden saajalta.

Ajo-ohje

ajo-ohje.jpg

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia sales@clearchannel.fi