Specifications

Kauppakeskus Iso Kristiina

Kauppakeskus IsoKristiina sijaitsee erinomaisella paikalla Lappeenrannan ydinkeskustassa. IsoKristiinasta löytyy noin 80 erilaista liikettä ja palvelua, muun muassa elokuvateatteri, monipuolinen kattaus ravintoloita ja kahviloita sekä useita laadukkaita erikoisliikkeitä. IsoKristiinan erikoisuus on sen kolmannessa kerroksessa sijaitseva Lappeenrannan kaupunginteatteri (teatterin tilat omistaa LPR kaupunki).

Promootiopaikka

Promootiopaikan koko määritellään jäljempänä tässä ohjeessa. Maksimikokoa ei saa ylittää turvallisuussyistä missään tilanteessa.

Myyntipaikka on pidettävä siistinä ja kaupallisena koko toiminnan ajan, myös myyntipisteen ollessa suljettuna. Myyntipaikat on siivottava itse sopimussuhteenaikana sekä sopimuksen päättyessä omia siivoustarvikkeita käyttäen.

Tavaroiden, peitteiden, siivousvälineiden, ulkovaatteiden, pahvilaatikoiden yms. varastointi promopisteessä on kiellettyä ellei kalusteessa ole erillistä säilytystilaa varastointiin. Tuotteiden sijoittelu lattialle ei ole sallittua.

A‐ständien käyttö on kiellettyä kauppakeskuksessa samoin kuin käsinkirjoitetut, epäsiistit mainosmateriaalit.

Sähköä varten vuokralaisen on tuotava omat jatkojohdot. Johdot on teipattava siististi piiloon kompastumisvaaran vuoksi lähimmästä mahdollisesta pistokkeesta.

Vuokralainen vastaa siitä, että teipistä ei jää jälkiä kauppakeskuksen lattiaan, seiniin tai vastaaviin toiminnan lopettamisen jälkeen.

Pistokkeiden sijainti on kerrottu myyntipaikkojen tietojen yhteydessä.

Avotulen teko (kynttilät, kaasupolttimet yms.) on paloturvallisuussyistä kielletty. Ilmapallojen täyttö myyntipaikoilla on kielletty. Täyttöpaikat on sovittava erikseen etukäteen kauppakeskustoimiston kanssa.

Myynti- ja promootiotyö

Promootiopaikka on mahdollista pitää auki kauppakeskuksen yleisten aukioloaikojen mukaisesti, mutta kuitenkin vähintään klo 10-19 arkisin, klo 9-18 lauantaisin ja klo 12-16 sunnuntaisin. Mikäli tästä ehdosta halutaan poiketa, on siitä sovittava erikseen kauppakeskuksen johdon kanssa.
Agressiivinen myyntityö, asiakkaiden perässä kävely ja peräänhuutelu on ehdottomasti kielletty kauppakeskuksessa.
Myyntityö tulee tapahtua promopisteestä käsin, ei kauppakeskuksen käytävillä. Myyjien määrä tulee suhteuttaa promootiopaikan kokoon. Jos myyjiä on enemmän kuin kaksi kerrallaan promootiopaikalla, on siitä sovittava erikseen kauppakeskuksen johdon kanssa.
Musiikin toistamisesta sekä oman äänentoistolaitteiston käytöstä on sovittava erikseen kauppakeskuksen johdon kanssa.

Tavaroiden yön yli säilytys ja varastointi

Promootiopaikka tulee peittää yön ajaksi siististi ja käyttää omaa peitettä, peite tulee hyväksyttää kauppakeskusjohdolla. Mikäli promopisteen kalusteessa on varastointitila, tulee myyntituotteet varastoida yön ajaksi sinne.

Tavaroiden varastointiin ja yön yli säilytykseen ei ole varastotiloja. Tavarat voi jättää myyntipisteeseen esittelijän OMALLA VASTUULLA. Kalliit esineet, kuten televisiot ja tietokoneet, suositellaan viemään lukittuun tilaan tai ottamaan mukaan.

Pitkäaikaisilla promootiopaikan vuokralaisilla on mahdollisuus vuokrata varasto käyttöönsä kauppakeskuksesta, mikäli niitä on vapaana. Mikäli tähän on tarvetta, ottakaa yhteyttä kauppakeskuksen johtoon.

Tavaroiden toimitus ja jätehuolto

Tavaroiden toimitus tapahtuu promootiopaikoille kauppakeskuksen huoltopihojen kautta (alla pohjakuva) seuraavasti: promo paikka 1/Huolto 1 Raatimiehenkatu 24, promopaikat 2-4/Huolto 3 Lappeenkatu 9, promopaikat 5-6/Huolto 1 Raatimiehenkatu 24 ja promopaikka 7/Huolto 3 Lappeenkatu 9. Tarvittaessa neuvoja saa kauppakeskuksen järjestyksenvalvojalta +358406313771.
Samoilla huoltopihoilla sijaitsee myös kauppakeskuksen jätehuolto. Vuokralainen vastaa jätteensä kierrätyksestä sekä lavojen yms. poiskuljetuksesta. Kauppakeskuksen järjestyksenvalvojalta  saa kuittaamalla avaimen liikkumiseen.  Avain palautetaan lähtiessä heille.

isokristiina-promootiopaikkaohje-tavaroiden-toimitus.jpg

Yleisiä tietoja ja ohjeita

Kauppakeskuksen yleiset wc-tilat sijaitsevat 1. kerroksessa ja 2. kerroksessa. Ne ovat myös promootiopaikkojen vuokralaisten käytössä.

Pysäköinti Q-Park IsoKristiinassa maksaa alkava 30 min 1,10€. 24h 10€. Sisäänajo Lappeenkatu 7. Pitkäaikaisia pysäköintilupia myy Q-park (info@q-park.fi).  Suositeltu pysäköintitaso on P3.
Löytötavaroita voi kysyä järjestyksenvalvojilta (+35840 6313771) joille ne luovutetaan. Etelä-Karjalan löytötavaratoimisto (www.ekitt.com) noutaa ne kerran viikossa.
Promootiopaikkaan liittyvissä ongelmatilanteissa suositellaan olemaan yhteydessä kauppakeskuksen järjestyksenvalvojiin. Puhelinnumero: +358 40 631 3771 Securitas.

Toimintaohjeet hätä- ja vaaratilanteissa

Sairaskohtaus ja tapaturmat

Auta parhaasi mukaan. Pyri selvittämään sairauden laatu kysymällä. Mikäli henkilö on tajuton eikä hengitä, aloita välittömästi elvytystoimenpiteet kykyjesi ja taitojesi mukaan. Soita 112 ja vastaa rauhallisesti hätäkeskuksen päivystäjän kysymyksiin. Jos henkilö on tajuissaan hätäkeskus haluaa mahdollisesti puhua myös hänen kanssaan. Ilmoita itse tai pyydä työtoveriasi ilmoittamaan tilanteesta vartijalle. Tämä on tärkeää pelastuslaitoksen opastamisen kannalta. Vartijoilla on ensiapukoulutus. Varmista pelastuslaitoksen opastus.

Tulipalo

Jos havaitset itse tulipalon, pelasta vaarassa olevat ihmiset. Älä käytä tai anna kenenkään käyttää hissejä. Tee hätäilmoitus, soita 112. Sammuta lähimmällä sammuttimella. Vaikka saisit palon sammutettua itse, ilmoita pelastuslaitokselle sekä järjestyksenvalvojille. Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet ja ikkunat. Opasta pelastuslaitos paikalle. Noudata vartioinnin sekä pelastuslaitoksen ohjeita.

Automaattinen palohälytys

Jos olet paikassa, jossa palaa, toimi kuten edellä ohjeistettu. Muutoin odota lisäohjeita, valmistaudu tarvittaessa kauppakeskuksen tyhjennykseen. Palohälytyksen aikana älä soita turhaan valvomoon, vartijoille tai kiinteistön huollolle kyselläksesi tilannetietoja. Tilanteen ollessa ohi asiasta kuulutetaan.

Kauppakeskuksen tyhjentäminen

Käsky kauppakeskuksen tyhjennyksestä annetaan joko kuulutuksella tai vartijoiden ilmoituksella. Opasta asiakkaat lähimmälle poistumisreitille ja poistu itse työtovereidesi kanssa kauppakeskuksesta lähimmän poistumisreitin kautta. Tutustu poistumisreitteihin ja kokoontumispaikkoihin etukäteen. Ilmoita välittömästi turvallisuushenkilöstölle, jos joku puuttuu. Paikanpäällä ilmenevissä epäselvissä tilanteissa ja käytännön asioiden selvittämisessä ota yhteys valvomoon.

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia sales@clearchannel.fi